حامد نراقی

تهیه‌کننده برنامه

تولید کننده محتوا

مدیر برنامه‌ها و تبلیغات

دیجیتال مارکتر

خبرنگار

حامد نراقی

تهیه‌کننده برنامه

تولید کننده محتوا

مدیر برنامه‌ها و تبلیغات

دیجیتال مارکتر

خبرنگار

سینما

آبان ۳۰, ۱۴۰۰ فرش قرمز آتابای به کارگردانی نیکی کریمی و نمایش خصوصی این فیلم + ویدیو

فرش قرمز آتابای به کارگردانی نیکی کریمی به همراه نمایش خصوصی این فیلم روز پنجشنبه در پردیس سینمایی ملت برگزار…