حامد نراقی

تهیه‌کننده برنامه

تولید کننده محتوا

مدیر برنامه‌ها و تبلیغات

دیجیتال مارکتر

خبرنگار

حامد نراقی

تهیه‌کننده برنامه

تولید کننده محتوا

مدیر برنامه‌ها و تبلیغات

دیجیتال مارکتر

خبرنگار

خدمات

تولید محتوا

تولید محتوای متنی، عکس و ویدیویی

مدیریت برنامه‌ها

مدیریت رسانه و تبلیغات ورزشکاران، بازیگران

پوشش خبری

تولید خبر، انتشار خبر و برگزاری نشست خبری

سئو و خدمات وبسایت

انجام امور سئو و خدمات مربوط به وبسایت

سلبریتی مارکتینگ

ارائه خدمات تبلیغاتی افراد مشهور به برندها

شبکه‌های اجتماعی

مشاوره و اجرای تبلیغات شبکه‌های اجتماعی