حامد نراقی

تهیه‌کننده برنامه

تولید کننده محتوا

مدیر برنامه‌ها و تبلیغات

دیجیتال مارکتر

خبرنگار

حامد نراقی

تهیه‌کننده برنامه

تولید کننده محتوا

مدیر برنامه‌ها و تبلیغات

دیجیتال مارکتر

خبرنگار

صفحه ارتباط با حامد نراقی

اطلاعات تماس حامد قاسمی نراقی

  • ایمیل: info@hamednaraghi.com
  • تلفن: ۰۲۱۹۱۰۳۰۲۹۴
  • تلفن: ۰۲۱۹۱۰۳۰۲۹۸
  • همراه: ۰۹۱۲۷۳۸۸۷۶۰

فرم تماس با حامد نراقی